Vol. 11, No. 3 (1998)

Stadens periferier

Temaredaktörer: Ingrid Holmberg & Ola Wetterberg

Vol. 11, No. 3 (1998): Stadens periferier

Table of Contents

Vol. 11, No. 3 (1998): Stadens periferier, Theme: Editors' notes

Editors' Notes - Stadens periferier PDF
Ola Wetterberg, Ingrid Holmberg
Making a Metropolitan Landscape: Reading Spatial Coherence at the Periphery of Lyons, France 1812-1994 PDF
Jaqueline Tatom
Ungas rum och rörelser i stadens periferi PDF
Mats Lieberg
Pohon buah ala kebun raya bogor koleksi Agus Sukamto
Yudi Anto
Stad - kärt namn med många barn. Ett försök att urskilja det urbana som en spatial kategori PDF
Lars Marcus
Responsive Urban Fringe Management - Thames Chase Community Forest and the Defining of Urban Fringe PDF
Richard Mabbitt, Simon Evans
Rum för näringslivet i staden PDF
Jesper Steen
Postmodernism och finskt stadsliv PDF
Liisa Knuuti
Betongdrömmar - kring frånvarons estetik PDF
Per-Markku Ristilammi
Debattartikel: I sivilisasjonens periferi PDF
Erling Fossen
Presentation av ett praktiskt planarbete: Stadens periferi - Groruddalen, "Norges viktigste dalføre" PDF
Ingrid Appelbom Karsten
Reflektioner på färd längs periferin: Tilfälliga förbindelser PDF
Ebba Högström

Vol. 11, No. 3 (1998): Stadens periferier, Theme: Book Reviews

Recensioner PDF
Jerker Lundequist, Carina Listerborn, Lars Stackell