Author Details

Anker, Marie Louise, Norway

  • Vol. 21, No. 1 (2009) - Articles
    De stygge kulturminnene. Vurderinger og begrunnelse for bevaring av kontroversielle kulturminner og kulturmiljøer, sett i lys av verneteoretiske perspektiver
    Abstract  PDF