Vol. 28, No. 1 (2016)

Landscape Architecture: Intellectual Traditions in a Nordic Context

Theme editor: Per Hedfors

Vol. 28, No. 1 (2016): Landscape Architecture: Intellectual Traditions in a Nordic Context

Table of Contents

Vol. 28, No. 1 (2016): Landscape Architecture: Intellectual Traditions in a Nordic Context, Theme: Editors' notes

Editors' Notes - Landscape Architecture: Intellectual Traditions in a Nordic Context PDF
Per Hedfors, Madeleine Granvik, Claus Bech-Danielsen, Anni Vartola

Vol. 28, No. 1 (2016): Landscape Architecture: Intellectual Traditions in a Nordic Context, Theme: Papers

Typologisering av kritikker i Havekunst: Skriftlig fremstilt landskapsarkitektur som uttrykk for en tanketradisjon PDF
Nina Marie Andersen
Publications used in the Early Years of Landscape Architecture: Seven Nordic Scholars' Selection PDF
Per Hedfors
Den europeiske landskapskonvensjonen - en pastorale for vår egen tid? PDF
Anne Katrine Geelmuyden, Marius Fiskevold

Vol. 28, No. 1 (2016): Landscape Architecture: Intellectual Traditions in a Nordic Context, Theme: Essays

Bidrag til en framvoksende tanketradisjon - Om min vei til erkjennelse PDF
Olav R. Skage
Fra kompendier til banebrytende forskningslitteratur. Teori og tanketradisjoner innen landskapsarkitektur PDF
Karsten Jørgensen
Grønnstruktur i norsk tapning. Idégrunnlag og inspirasjoner PDF
Kine Halvorsen Thorén
Miljöetik, didaktik och mobilitet i nordisk landskapsarkitektur? PDF
David Kronlid

Vol. 28, No. 1 (2016): Landscape Architecture: Intellectual Traditions in a Nordic Context, Theme: Debate

Arkitektförmågan som tillvägagångssätt vid utforskning - vad är forskning inom arkitektprofessionen? PDF
Lennart Nord