Vol. 6, No. 3 (1993)

Staden och bostaden - teori, metod, praktik

Temaredaktion:
Per Arne Håkansson, Boverket

Vol. 6, No. 3 (1993): Staden och bostaden - teori, metod, praktik

Table of Contents

Vol. 6, No. 3 (1993): Staden och bostaden - teori, metod, praktik, Theme: Editors' notes

Från temaredaktionen PDF
Per Arne Håkansson

Vol. 6, No. 3 (1993): Staden och bostaden - teori, metod, praktik, Theme: Articles

Det meningsfulla rummet PDF
Karla Werner
Köpcentrumet och stadslivets trivialisering PDF
Bosse Bergman
Det levda rummet - om hem i 40- och 50-talens bostadsområden PDF
Tomas Wikström
Hem och grannskap - problematisering av två mångfasetterade begrepp PDF
Birgit Modh
Kvarboende och småhusdrömmar - om den lokala identitetens betydelse PDF
Kerstin Gunnemark
Housing Design in Context: Theory, Method and Applications PDF
Roderick J. Lawrence

Vol. 6, No. 3 (1993): Staden och bostaden - teori, metod, praktik, Theme: Forum

Några funderingar kring en Ehrensvärd-forskning PDF
Mats Ohlin
The Baroque Style on its Way to Siberia PDF
Anri Kaptikov, Lia Chripunova
To be or not to be ... Arkitekturkritik av ett tak på Eriksberg PDF
Ola Nylander
Pro Fashion or Profession? On Ethics for Architects PDF
Björn Klarqvist

Vol. 6, No. 3 (1993): Staden och bostaden - teori, metod, praktik, Theme: Book Reviews

Recensioner, Abstracts - doktorsavhandlingar PDF
Ingrid Sjöström, Jerker Lundequist, Elisabeth Lilja, Dick Urban Vestbro