Vol. 6, No. 1 (1993)

Temaredaktion:

Solveig Schulz (CTH, Göteborg)
Ola Wetterberg (CTH, Göteborg)
Boris Schönbeck (CTH, Göteborg)

Vol. 6, No. 1 (1993)

Table of Contents

Vol. 6, No. 1 (1993), Theme: Editors' notes

Från redaktionen PDF
Lars Jadelius

Vol. 6, No. 1 (1993), Theme: Articles

Restaureringsideologierna och det hantverksbaserade underhållet PDF
Ingemar Holmström
Trä och träbyggnadskonst PDF
Hans Ponnert, Peter Sjömar
Glimmingehus - samspelet forskning och förvaltning PDF
Mats Edström
Den handfasta kunskapen PDF
Björn Linn
Learning to Design and Designing to Learn PDF
Donald A. Schön
Att söka ett nytt paradigm för bostadsplanering PDF
Birgitta Holmdahl
The Janus Face of Visualization PDF
Hilkka Lehtonen
Från citysanering till den måttfulla staden PDF
Thord Strömberg, Ingemar Elander
Byggarbetsmiljö - från ritningar till byggnader på Kampen i Växjö PDF
Magnus Rönn

Vol. 6, No. 1 (1993), Theme: Forum

Byggnadssten - brytning och bearbetning PDF
Tord Andersson, Helena Lundgren
Ekologi och förvaltning PDF
lena Jarlöv
Om akribi - en slutreplik PDF
Lennart Holm

Vol. 6, No. 1 (1993), Theme: Book Reviews

Recensioner, Abstracts - doktorsavhandlingar PDF
Michael Sjöberg, Curt V. Jessen, Jens Christian Eldal, Inge Mette Kirkeby, Panu Kaila, Torbjörn Björkman, Eva Hurtig