Vol. 7, No. 4 (1994)

Rum för kultur i modern arkitektur II

Temaredaktion:
Lars Jadelius, Chalmers tekniska högskola

Vol. 7, No. 4 (1994): Rum för kultur i modern arkitektur II

Table of Contents

Vol. 7, No. 4 (1994): Rum för kultur i modern arkitektur II, Theme: Editors' notes

Från redaktionen PDF
Lars Jadelius

Vol. 7, No. 4 (1994): Rum för kultur i modern arkitektur II, Theme: Articles

From Technology to Aesthetics PDF
Brigitte Desrochers
Physical Spaces and Public Life PDF
Sharon Irish
Museet som plats för mångfald och mänskliga möten PDF
Ewamarie Herklint
Rum och kommunikation. Om kulturarbetares verklighetskonstruktioner PDF
Magnus Bergquist
Musikens mångfacetterade regelverk PDF
Catharina Dyrssen
Lewerentz & den långa tiden PDF
Magnus Löfvenberg

Vol. 7, No. 4 (1994): Rum för kultur i modern arkitektur II, Theme: Book Reviews

Recensioner, Abstracts - doktorsavhandlingar PDF
Håkan Forsberg, Bertil Malmström, Jerker Lundequist, Ola Nylander