Vol. 10, No. 3 (1997)

Bebyggelsevård - teknik & etik

Temaredaktörer: Ewamarie Herklint & Bertil Fridén

Vol. 10, No. 3 (1997): Bebyggelsevård - teknik & etik

Table of Contents

Vol. 10, No. 3 (1997): Bebyggelsevård - teknik & etik, Theme: Editors' notes

Editors' Notes: Bebyggelsesvård, teknik och etik PDF
Ewamarie Herklint, Bertil Fridén

Vol. 10, No. 3 (1997): Bebyggelsevård - teknik & etik, Theme: Obituaries

Boris Schönbeck - Minnesteckning PDF
Solveig Schulz

Vol. 10, No. 3 (1997): Bebyggelsevård - teknik & etik, Theme: Articles

Diskursiv kulturmiljöetik - för de kommande generationernas skull PDF
Sigurd Bergmann
Den museala skuggan PDF
Ewamarie Herklint
Bebyggelsepolitik för standardupplevelser? PDF
Bertil Fridén
Uppfinningsrika möten med det förflutna - Om historiens värde speglat i bostadsrättsannonsen PDF
Ingrid Holmberg
Historiska färgpigment i framtiden PDF
Ole Ingolf Jensen
From Craft to Building Industry in the Aspect of Development of Ventilation Systems PDF
Krystyna Pietrzyk
Lerjord - tillfälligt krismaterial eller ett steg mot det kretsloppsanpassade byggandet PDF
Vicki Wenander
Att lära byggnadslära - en reflektion kring ett examensarbete PDF
Stefan Karlberg

Vol. 10, No. 3 (1997): Bebyggelsevård - teknik & etik, Theme: Book Reviews

Recensioner, Abstracts - doktorsavhandlingar, Abstracts - licentiatavhandlingar PDF
Bertil Fridén, Ewamarie Herklint, Karl-Otto Ellefsen, Nina Berre, Jan Ahlin, Anna-Maija Ylimaula, Christina Thunwall