Vol. 13, No. 1-2 (2000)

Forskningsmetodik

Temaredaktörer: Abdellah Abarkan, Victor Edman, Rolf Johansson & Magnus Rönn

Vol. 13, No. 1-2 (2000): Forskningsmetodik

Table of Contents

Att studera Ivar Tengboms arkitektur PDF
Anders Bergström
Metodreflektion - Exemplet Erskine PDF
Magnus Rönn
Att forska om genomförda restaureringsprojekt - Isak Gustaf Clasons herrgårdsrestaureringar PDF
Mats Fredriksson
Historiesyn - ett perspektiv på restaureringshistoriska studier PDF
Victor Edman
The Need for Descriptive Methods in Architectural Research PDF
Lars Marcus
Analytic method to re-examine the concept of architectural space PDF
Mir Azimzadeh, Björn Klarqvist
Typo-morfologi: Metoden och dess tillämpning på bebyggelsesmönster PDF
Abdellah Abarkan
Ett bra fall är ett steg framåt. Om fallstudier, historiska studier ogch historiska fallstudier PDF
Rolf Johansson
Praktiker och forskare om skolbyggnader: Reflexioner kring metoder PDF
Patrick Bjurström
Att studera ljud och arkitektur PDF
Pehr Mikael Sällström

Vol. 13, No. 1-2 (2000): Forskningsmetodik, Theme: Debate

Debatt: Forskarutbildningens dunkla självklarhet PDF
Björn Linn
Debatt: Forskning och praktik - särart eller samverka? PDF
Claes Caldenby
Debatt: Arkitektur - ett forskningsfält med egenart PDF
Sten Gromark
Debatt: En eftersatt arkitekturforskning. Några reflektioner till Cecilia Häggströms artikel "Designforskningens möjligheter" i Nordisk Arkitekturforskning 3:99 PDF
Bobo Hjort