Vol. 13, No. 3 (2000)

Vol. 13, No. 3 (2000)

Table of Contents

Vol. 13, No. 3 (2000), Theme: Editors' notes

Editors' Notes PDF
Redaktionen Arkitektskolen på Aarhus
Rytmens estetik - rummet som dynamiskt tillstånd PDF
Lena Hopsch
Om abduktion, intuition och syntes PDF
Rolf Johansson
Repositioning the Essential Art in Collaborative Technology-Mediated Design Education PDF
Attila Lawrence
Gestaltande, hantverk och vetenskaplighet - kort uppsats om vetenskapens gränser och dess betydelse för design- och arkitekturyrkena PDF
Mårten Dunér
Arkitekturen forstået som geometri og proportioner PDF
Erik Nygaard
Urban boligpolitik i Kina efter Mao: Har implementeringen vist sig tilstrækkelig? PDF
Marianne Ibler
Om arkitekturupplevelse PDF
Åsa Dahlin
Heritage Protection and Cultural Identity: The Case of Urban Space PDF
Harsha Munasinghe

Vol. 13, No. 3 (2000), Theme: Debate

Debatt: Skal alt mulig hete "forskning"? PDF
Linn Mo
Debatt: Mysterier og mirakler - noen tanker om hva en arkitekturforsker holder på med PDF
Ib Omland
Book Reviews PDF
Gärd Folkesdotter, Carina Listerborn, Pia Bille