Vol. 14, No. 4 (2001)

On the Quality of the Built Environment

Vol. 14, No. 4 (2001): On the Quality of the Built Environment

Table of Contents

Vol. 14, No. 4 (2001): On the Quality of the Built Environment, Theme: Editors' notes

Editors' Notes: Tema bebyggelseskvalitet PDF
Jan Eriksson, Rolf Johansson
Det problematiska kvalitetsbegreppet PDF
Magnus Rönn
Ordning, lag och stadga: Om byggnadsordningar och maktfördelning PDF
Kaj Granath
Arkitekternas utsagor och utfallet PDF
Jesper Steen
Viktning vid miljövärdering av byggnader PDF
Mauritz Glaumann, Ulla Westerberg

Vol. 14, No. 4 (2001): On the Quality of the Built Environment, Theme: Forum

Workshops for Sustainable Urban Development [Theme: Tools for Interaction in Urban Planning] PDF
Paul Van Eijk, Sybrand Tjallingii, Marleen Van Den Top
Facilitating Collaborative Decision Development in Urban Planning [Theme: Tools for Interaction in Urban Planning] PDF
Knut Strömberg
In Touch with Place [Theme: Tools for Interaction in Urban Planning] PDF
Lisbeth Birgersson
Book Reviews PDF
Michael Lauring, Magnus Rönn