Vol. 17, No. 3 (2004)

Form och innehåll, konst och teknik

Vol. 17, No. 3 (2004): Form och innehåll, konst och teknik

Table of Contents

Vol. 17, No. 3 (2004): Form och innehåll, konst och teknik, Theme: Editors' notes

Editors' Notes: Form och innehåll, konst och teknik - ett möte mellan begreppshistorien och designpraktiken PDF
Sven-Eric Liedman, Claes Caldenby
Skapar människan världen? Nutida föreställningar om design PDF
Sven-Eric Liedman
Halva kungeriket? Om den svenska arkitekturens historiografi PDF
Claes Caldenby
"... som om alla kroppar vore genomskinliga ..." Om Loos' Raumplan och Shcönbergs tolvtonsmusik PDF
Björn Billing
Onto-logi: Husets roll i 1600-talets metafysiska diskussioner PDF
Cecilia Rosengren
Arkitektur - från statiska objekt till diagrammatiska fält? Om form i ett digitaliserat arktitekturtänkande PDF
Fredrik Nilsson
Kris i byggbranschen? Om behovet att re-designa praktiken PDF
Kristina Grange
Rum och social samvaro PDF
David Stockelberg
Book reviews PDF
Monica Sand, Jonas E. Andersson, Christina Danielsson, Boris Brorman Jensen