Vol. 19, No. 2 (2006)

Konsum og urbanitet

Vol. 19, No. 2 (2006): Konsum og urbanitet

Table of Contents

Vol. 19, No. 2 (2006): Konsum og urbanitet, Theme: Editors' notes

Editors' Notes: NA - redaktionsskifte; Theme Editors' Notes: Shopping og byliv PDF
Pia Bille, Peter Hemmersham, Erling Dokk Holm
Neighborhood, Neighboring and Shopping: A View from Oslo PDF
Edvard Robbins
Fredriksberg Centrets urbane liv PDF
Peter Hemmersham
Om kaffe og det offentlige rom PDF
Erling Dokk Holm
Nerveintensivitet som mål? En diskusjon om entreprenørstyrt urbanisering PDF
Erling Dokk Holm
Handel og privatisering av det offentlige rom PDF
Terje Holsen
Kanon og kvalitet PDF
Louise Kjær Christoffersen
Hvor ble det av proporsjonsbegrepet i arkitekturen? PDF
Jørgen Jensenius
Bokanmeldelser PDF
Johan Mårtelius, Katja Grillner, Ingrid Appelbom Karsten, Jonas E. Andersson