Vol. 2, No. 4 (1989)

Platser

Vol. 2, No. 4 (1989): Platser

Table of Contents

Vol. 2, No. 4 (1989): Platser, Theme: Editors' notes

Från redaktionen PDF
Bosse Bergman, Maria Nordström, Christina Axelsson Lindgren

Vol. 2, No. 4 (1989): Platser, Theme: Papers

Pensionärerna, gårdarna och den nära miljön PDF
Ulla Berglund, Ulla Jergeby
Den fysiska miljöns diktatur över människan? En undran över begreppet miljödeterminism PDF
Patrik Grahn
Kollektivhusets rumsliga struktur - stöd eller tvångströja PDF
Karin Palm Lindén
Rumsupplevelsen ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv PDF
Maria Nordström
Hemmet och moderniseringsprocessen - några uppslag under arbete PDF
Tomas Wikström

Vol. 2, No. 4 (1989): Platser, Theme: Debate

Skogens rekreativa platser: Inspiration till personlighetsutveckling PDF
Christina Axelsson Lindgren

Vol. 2, No. 4 (1989): Platser, Theme: Book Reviews

Recenserat PDF
Marjanna A. Berg-de Jong, Inga Malmqvist, Tage Wiklund