Information For Readers

For Readers

Important information for readers:

The Nordic Journal of Architectural Research applies the following principles:

1) Only subscribers have access to articles in the journal during the first year.

2) After one year, all articles are freely available on the website through open access.

3) Authors has the right to deposit the publisher's version of her/his article through the author's own institutional repository or open archive immediately after it is published in the journal.


Viktig information till läsare:

Tidsskriften Nordisk Arkitekturforskning tillämpar följande principer:

1) Enbart abonnenter har tillgång till artiklarna i tidskriften under det första året.

2) Efter ett år är samtliga artiklar fritt tillgängliga på hemsidan genom open access.

3) Varje författare har rätt att publicera sin artikel genom open access omedelbart efter att den blivit publicerad i tidskriften.