Debatt

Jerker Lundeqvist, Ragnar Uppman, Dick Urban Vestbro, Finn Werne, Anne Marie Wilhelmsen, Olle Wåhlström

Abstract


Jerker Lundeqvist. Doktorer vid KTH-A - om doktorsexamen, dess meritvärde och innehåll

Ragnar Uppman. Arkitektens språk - om teori och tillämpning i utbildningen

Dick Urban Vestbro. Arkitekturhistoria och examensarbete nödvändigt för själständigt tänkande arkitekt

Finn Werne. Professionen, grundutbildningen och arkitekturforskningen - ett bidrag tilll debatten

Anne Marie Wilhelmsen. A-skolornas lärare - kompetens och profilering

Olle Wåhlström. Skissmetoden


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.