Läroprocessen på arkitekturskolorna - bara bilder eller text också?

Ella Ödmann

Abstract


I artikeln diskuteras arkitekters och framförallt arkitektelevers inställning till läroprocessen. Attityderna inverkar pä möjligheterna att låta de skilda kunskapsområden som formellt ingår i arkitektutbildningen få genomslag i miljöproduktionen.

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.