Abstracts från doktorsavhandlingar

Diverse Forfattere

Abstract


Javad Ajabi Naini. Stad kontra Landsbygd. Drivkrafter bakom bebyggelsestrukturens förandring i Iran 1900-1979. Akademisk avhandling, 1991.

Bachir Mekibes. Kampen för en bostad. Bostadsfrågan i Algeriet efter själstendigheten 1962. Fallet Oran. Akademisk avhandling, 1991.

Zdenek Ubral. Western Influence on Architechture and Town-Planning in Arabic Countries. Akademisk avhandling, 1991.

Gun Schönbeck. Victor von Gegerfelt - arkitekt i Göteborg. En yrkesman och hans verksamhetsfält 1841-1896. Akademisk avhandling, 1991.

Maj-Britt Hanström. På glänt? Bostads- och boendeförhållanden för kvinnor med missbruksproblem. Akademisk avhandling, 1991.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.