Möjligheternas bostäder

Birgit Modh

Abstract


Utifrån en fallstudie i bostadsområdet Eriksbo i Göteborg diskuteras ett typiskt, modernt bostadsområdes indelning och gestaltning av rum och ytor för gemensamt nyttjande, och hur detta ger uttryck för vad de boende får eller inte får göra på olika ytor och rumsbildningar inne och ute. Idéer och begrepp från bland andra Lena Jarlövs och Lars Jadelius' avhandlingar förs över till en analys av ett modernt bostadsområde. Beslutsfattarnas och planerarnas krav på överskådlighet och tydlighet, dvs styrning och kontroll, av boendets byggnader och anläggningar ställs mot de boendes behov av att själva kunna påverka och berika sin miljö.

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.