Hensyn til arbejdsmiljøet under planlægningen af kontorbyggeriet

Susse Laustsen

Abstract


Författaren konstaterar att det finns problem med arbetsmiljön i nya kontorshus i Danmark. Problemen hänger bl a samman med införandet av ny kontorsteknologi när krav på klimat och arbetsplatsutrymme inte beaktas tillräckligt. En slutsats från de fallstudier som redovisas är att en arbetsmiljörådgivare bör arbeta parallellt med övriga konsulter redan från början i planeringsprocessen. Modellen med en arbetsmiljörådgivare har prövats i tre konkreta planeringsprocesser. Resultaten från prövningen redovisas.

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.