Kontorslokaler och kontorsarbete i tvärvetenskaplig belysning. Sammanfattning av en studie 1987-90

Jan Ahllin

Abstract


Tvä nyligen avslutade forskningsprojekt om kontor presenteras. Forskare inom arkitektur och socialpsykologi har samverkat i fallstudier av åtta kontorsarbetsplatser. Arbetstplatserna har jämförts med varandra, vilket givit kunskap om arbetsmiljön och arbetsförhållandena. T ex identifierades individer, som belastningsmässigt befinner sig i risksituation. Jämförelser mellan olika planmodeller och rumstyper visade t ex att kontorslandskap och flerpersonsrum är förknippade med många arbetsmiljöproblem.

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.