Sveriges industribyggnader - en kartläggning

Hans Lindgren

Abstract


Författaren presenterar Industrihusprojektet, som är en statistisk stickprovsundersökning av Sveriges industribyggnader. Inledningsvis redogörs för metodik och genomförande. Huvuddelen av artikeln redovisar resultat från hittills genomförda analyser. Bl.a. framkommer att industrins byggnadsbestånd omfattar ca. 36 000 byggnader, som är generellt användbara för industriella ändamål. Drygt en tredjedel av dessa är byggda före 1960. Den vanligaste planformen är rektangulär. Ungefär 15 % av byggnaderna är arkitektritade från början.

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.