Recenserat

Olof Eriksson, Roderick J. Lawrence, Torbjörn Björkman, Harald Thafvelin, Johan Rådberg

Abstract


Storstadsutredningen: Urban Challenges (SOU 1990:33); Stadsregioner i Europa (SOU 1990:34); Staden (SOU 1990:32).
Recenserad av Olof Eriksson.

Anita Larsson. Modern Houses for Modern Life. The Transforming of Housing in Botswana.
Recenserad av Roderick J. Lawrence.

Yvonne Hirdman. Att lägga livet tilrätta.
Recenserad av Torbjörn Björkman.

Sören Thurell. The Shadow of a Thought.
Recenserad av Harald Thafvelin.

A Reza Kazemian. Urban Renewal Planning versus Local Values.
Recenserad av Johan Rådberg.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.