Stadsekologi och friytor

Eva Kristensson

Abstract


Artikeln visar att förtätning kan vara ett hot mot en ekologisk stadsutveckling. Förefattaren presenterar ett ekologiskt synsätt pä mark, friytor och människor i staden.

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.