Recensioner och anmälningar + Abstracts från doktorsavhandlingar

Dick Urban Vestbro

Abstract


Recensioner och anmälningar

Lawrence Vale. Architecture, Power, and National Identity. New Haven & London: Yale University Press, 1992.
Recenserad av Dick Urban Vestbro.

Finn Barnow. Kolonistens by. Studier af urbanisering og byplanlægning i den tredje verden. København: Kunstakademiets forlag, Arkitektskolen, 1990.
Recenserad af Dick Urban Vestbro.

Mete, Turan (ed.). Vernacular Architecture. Paradigms of Environmental Response. Aldershot: Avebury, 1990.
Recenserad av Dick Urban Vestbro.

Abstracts från doktorsavhandlingar

Ewa Malinowski. Plaster Facades on Old Buildings. T27:1992. Statens råd för byggnadsforskning, Stockholm.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.