Recensioner och anmälningar + Abstracts från doktorsavhandlingar

Dick Urban Vestbro, Håkan Forsberg, Ewamarie Herklint

Abstract


Recensioner och anmälningar

Karin Palm Lindén. Kollektivhuset och mellanzonen. Om rumslig struktur och socialt liv. Byggnadsfunktionslära, Arkitektursektionen, Lunds universitet, 1992 (doktorsavhandling).
Recenserad av Dick Urban Vestbro.

Claes Caldenby. Vad är ett kollektivhus? Sammanfattning till en sammanläggningsavhandling byggd på böckerna Kollektivhus. Sovjet och Sverige omkring 1930 och Kollektivhuset Stacken. Göteborg, Arkitekturens teori och historia, CTH, 1992.
Recenserad av Dick Urban Vestbro.

Bent Flyvbjerg. Rationalitet och magt. Det konkretes videnskab. Band 1. Rationalitet och magt. Et case-baseret studie af planlæggning, politik og modernitet. Band 2. Odense: Akademisk forlag, 1991.
Recenserad av Håkan Forsberg.

Bygd och Natur årsbok: Återblickar. Samfundet för Hembygdsvård 75 år. Stockholm: Sveriges Hembygdsförbund, 1991.
Recenserad av Ewamarie Herklint.

Abstracts från doktorsavhandlingar

Hurme, Riitta. The Finnish Neighbourhood Unit from Tapiola to Pihlajamäki. Societas Scientarium Fennica. Helsinki, 1991.

Mats Lieberg. Approaching the City. Teenagers Use of Public Space. Department of Building Functions Analysis. Lund, 1992.

Karin Palm Lindén. The Collective House and its Middle Zone. Spatial Structure and Social Life. Lund University, department of Buildings Functions Analysis. Lund, Sweden, 1992.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.