Billedsortering i beboerinterviews

Gertrud Jørgensen

Abstract


Artiklen fortæller om en undersøgelse af beboeres oplevelse af virksomhedcr i deres boligkvarter, hvor der blev anvendt en særlig interviewmetode: billedsortering. Metodens anvendelighed diskuteres, dels i forhold til undersøgelsens spørgsmål, dels i forhold til resultateme. Herigennem belyses sammenhængen mellem spørgsmål, metode og resultater i arkitekturforskningen.

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.