Platser territorialitet och rumsliga relationer

Lars Jadelius

Abstract


Med tillämpning på teater och teaterbegreppet diskuteras i denna artikel rumsuppfattningens utveckling. Artikeln kopplar samman ett socialt revirbegrepp med vårt sätt att benämna platser. Genom att relatera ordet teater till både en verksamhet, en byggnad och en institution illustreras begreppsbildningens relativa oberoende av orden. Med utgångspunkt från ett sådant komplex av teaterbegrepp diskuteras sedan hur relationer mellan platser uttrycker våra möjligheter att göra såväl verbala som praktiska inlägg i en offentlig diskussion.

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.