Arkitekturens referenser. En skiss av en grupp begrepp

Björn Linn

Abstract


Att ge ett byggnadsverk form innebär alltid att man refererar - bakåt till redan existerande byggnader och andra miljökomponenter, ibland också framåt till föreställningar om ett blivande samhälle. Refererandet ger förutsättningarna för att förstå en byggnad. Under olika förutsättningar har referenser valts på mycket olika sätt. Det har varit vanligt att tala om vad som utmärker olika "perioder", men detta rent kronologiska begrepp är inte klarläggande. En bättre term vore "modus", sätt att uppfatta och behandla uppgifter; olika modi kan uppträda bredvid varandra under en och samma tidsepok. Resonemanget belyses här med exempel. Artikeln har tillkommit inom författarens projekt om arkitektur som kunskap.

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.