Ett bidrag till Nordisk Arkitekturforskning

Gunnar Sandin

Abstract


Denna artikel är en ur en rad framställningar gjorda för och i olika media. På följande sidor behandlas "ord" och "kroppar" eller snarare området mellan ord och kropp. Det är i detta område vi hamnar då vi säger en sak och kroppen visar något annat; Ett utseende manifesterar sig i detta område då verbala anvisningar följs för att färdigställa en konstruktion; I detta seendets glapp står man då man läser ett meddelande och samtidigt betraktar det med "estetisk blick". Det är en artikel om design. De-sign = av-teckna, dvs. att beröva ordet dess ordhet.

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.