Marginalarkitektur i ett postmodernt perspektiv

Lars-Henrik Ståhl

Abstract


Det skulle vara en överdrift att påstå att den postmoderna diskursen lyckas med att totalt revidera vår syn på marginalens kulturyttringar. En sådan revision förefaller att för alltid vara ett ofullbordat projekt. Frågor som 'marginal för vem' eller 'vilken marginal, i vilken tid' tenderar att skjuta svaret framför sig. I 'det postmoderna' öppnas emellertid nya möjligheter att diskutera själva distansen, som är marginalens förutsättning.

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.