Med arkitektur ... Befria eller beslå ...? Ett modernismens dilemma

Sten Gromark

Abstract


Jag presenterar här de två inledande, förkortade kapitlen ur mitt manus med titeln "Befriande Arkitektur: Studier av nutida arkitektur i social förvandling", ett arbete som jag inom kort hoppas kunna slutföra. Texten har bildat en ryggrad i doktorandkursen Modernismens rötter: Arkitektur och Mentalitet under 1991/92. Jag har försökt att i detta arbete närma mig den vetenskapliga essäns format och ton. Materialet är tänkt att ingå i en antologi där hållpunkter i tjugo år av bostadssocial förnyelse inom ett europeiskt sammanhang fogats samman till något jag hoppas skall kunna illustrera ett inre sammanhang i en allt mer berikande, brokig mångfald.

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.