Noen synspunkt på restaurering og bygningsvern

Hans Jacob Hansteen

Abstract


Bygningsvernet er nøye knyttet til samfunnets bestrebelse for miljøvern. De ideologiske premisser som knytter seg til miljøvernet og premisser fra andre sektorer av samfunnsbyggingen, er derfor avgjørende for holdningene til bygningsvern. De siste årtier har medført utvidelse av vernearbeid fra sterk konsentrasjon om sjeldenhetene og de helhetlig bevarte enkeltobjekter til å omfatte store byggete miljø og fragmenter av eldre bygninger og miljø. Dette fører til en nødvendig diskusjon av restaureringsbegrepet og -estetikken i forhold til sammensatte målsettinger. Begreper som ressursverdi, historisk prosess og historisk leselighet er - ut fra de spesifikke forutsetningene i arbeidet med vern om historisk verdifulle objekt - sentrale i denne diskusjon.

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.