"Nordisk arkitektur". Refleksioner over bogens sigte og metodeanvendelse

Nils-Ole Lund

Abstract


I denne artikel redegør forfatteren af Nordisk Arkitektur (Arkitektens forlag, København 1991) for de synspunkter, der ligger bag bogens tilblivelse og opbygning. Hovedsigtet med bogen har været at give en beskrivelse på tværs af landegrænserne af den arkitektoniske idéudvikling siden Anden Verdenskrig.

Bogen er opdelt i temaer, der på den ene side åbner for en samlet nordisk behandling, på den anden ved at supplere indbyrdes dækker hele perioden.

Det er bogens påstand, at den arkitektoniske udvikling er løbet så parallelt i de forskellige nordiske lande, at det er rimeligt at skrive en samlet historie, og at denne historie bliver interessantere end de nationale historier, fordi eksemplerne bliver flere og mere varierede.

I den europæiske integrationsproces er det nødvendigt at afklare, om der eksisterer et nordisk arkitektonisk særpræg, og hvad dette særpræg består af.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.