Stann-Anders och Hopp-Jerka. Hur ser arkitekturforskningen i Sverige ut?

Ulf Sandström

Abstract


I artikeln görs ett försök att sammanfatta läget inom den svenska arkitektur- och bostadsforskningen utifrån en genomgång av data om forskningsrapporter från de senaste fem åren. Misstanken om kvalitetsbrister och svagheter vad gäller den teoretiska utvecklingen verifieras. Utifrån en diskussion av sektorsforskningen identifieras två olika forskarstrategier på området - Stann-Anders och Hopp-Jerka. Detta konfronteras med en nyligen genomförd internationell utvärdering, och avslutningsvis diskuteras behovet av åtgärder för att stärka områdets vetenskapliga kontroll- och kritiksystem.

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.