Recensioner & Anmälningar

Mia Björk, Hilkka Lethonen, Kjeld de Fine Licht, Anja Allas, Eva Kristensson

Abstract


Recensioner

Tora Friberg. Kvinnors vardag - om kvinnors arbete och liv. Anpassningsstrategier i tid och rum. Meddelande från Lunds geografiska institutioner. Avhandlingar 109. Lund, 1990.
Recenserad av Mia Björk.

Arne Branzell & Mikael Hedin. Den søkande bilden. "Fallet" Bo Cederlöf. Göteborg, 1991.
Recenserad av Hilkka Lehtonen.

Kerstin Barup & Mats Edström. Skärva. Iscensettingen av ett lantställe. Stockholm: Byggförlaget, 1990.
Recenserad av Kjeld de Fine Licht.

Maria Nordström. Barns boendeföreställningar i ett utvecklingspsykologiskt perspektiv. Akademisk avhandling för filosofie doktorexamen vid Psykologiska institutionen, Lunds universitet, Statens institut för byggnadsforskning SB:30, 1990.
Recenserad av Anja Allas.

Charlotte Horgby & Lena Jarlöv. Lägenhetsträdgårdar. Ett nygammalt sätt att förbättra bostadsmiljön. Stockholm: Byggforskningsrådet TI:1991.
Recenserad av Eva Kristensson.

Abstracts från doktorsavhandlingar

Magnus Mörck. Life-styles and Housing-Careers of the Big City. An Ethnological Study of Gothenburg in the 80s. Götebor, 1991.

Jan Åke Granath. Architecture, Technology and Human Factors. Design in a Socio-Technical Context. Göteborg, 1991.

Marianne Liedholm. Tenant influence and participation as phenomenon and process. Lund, 1991.

Rättelse

Rättelse til Magnus Rönns artikel "Att återföra erfarenheter till projekteringsprocessen" i nr. 4, 1991. Tre tabeller.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.