"Det praktiska intellektet". En kritisk studie

Bengt Molander

Abstract


"The Practical Intellect". A Critical Study
Bengt Molander, Philosphical Institution, University of Uppsala.

This article is the result of a close scrutiny by a professional philosopher of the much discussed doctor's thesis by Bo Göranzon: Det praktiska intellektet. Datoranvändning och yrkeskunnande. [The practical intellect. Computer usage and professional competence.] Carlssons, Stockholm, 1990.

Denna artikel är resultatet av en fackfilosofs närläsning av Bo Göranzons omtalade doktorsavhandling Det praktiska intellektet. Datoranvändning och yrkeskunnande, Carlssons, Stockholm 1990.

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.