Den umiddelbare kunstopplevelsen og den forutsetninger

Kjell S. Johannessen

Abstract


The Preconditions for and Immediate Experience of Art
Kjell S. Johannessen, Institute of Philosophy, University of Bergen.

This article reviews the romantic notion of the immediate nature of an artistic experience and step by step shows it is untenable. The very ability to identify something as a work of art presupposes that we have assimilated a way of looking at things which is culturally specific. This intellectual horizon enables us to approach the work of art as a work of art. If we scrutinize this way of looking at things more closely, we also discover that it changes over time.

Denne artikkelen tar for seg den romantiske forestillingen om kunstopplevelsens umiddelbare karakter og viser skritt for skritt dens uholdbarhet. Allerede det å være i stand til å identifisere noe som et kunstverk forutsetter at vi har tilegnet oss en horisont av kulturspesifikke betraktingsmåter som gjør det mulig for oss å nærme oss kunstverket qua kunstverk. Og når vi går disse betraktningsmåtene nærmere etter i sømmene, oppdager vi også at de endrer seg over tid.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.