Recensioner, Abstracts - doktorsavhandlingar

Ingrid Sjöström, Jerker Lundequist, Elisabeth Lilja, Dick Urban Vestbro

Abstract


Recensioner

Ola Wetterberg. Monument och miljö. Perspektiv på det tidiga 1900-talets byggnadsvård i Sverige. Diss. Arkitekturens teori och historia. 1992:1, Göteborg.
Recenserad av Ingrid Sjöström.

David Kolb. Critique of Pure Modernity - Hegel, Heidegger, and After. Chicago: The University of Chicago Press, 1990, och Postmodern Sophistications - Philosophy, Architecture and Tradition. Chicago: The University of Chicago Press, 1990.
Recenserad av Jerker Lundequist.

Mats Franzén. Den folkliga staden. Söderkvarter i Stockholm under mellankrigstiden. Lund: Arkiv förlag, 1992.
Recenserad av Elisabeth Lilja.

Nabeel Hamdi. Housing without Houses. Participation, Flexibility, Enablement. New York: Van Norstrand Rheinhold, 1991.
Recenserad av Dick Urban Vestbro.

Abstracts från doktorsavhandlingar

Sten O. Karlsson. The Working-Class Family and the New Home. On Hygienism and Class Culture in Midwar Gothenburg. Department of Theme Research, Technology and Social Change. Linköping University, Sweden, 1993.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.