Det levda rummet - om hem i 40- och 50-talens bostadsområden

Tomas Wikström

Abstract


Att arkitekters och planerares rumsuppfattningar i stor utsträckning vilar på fysikens och matematikens specialiserade rumsbegrepp ger svårigheter i mötet med de människor som bebor eller kommer att bebo planerade bebyggelsemiljöer. Bollnows begrepp "det levda rummet" kan ge utgångspunkten för en fruktbar vidgning av föreställningarna om rumsligheten hos det byggda. I uppsatsen* tillämpas några av Bollnows tankar i en analys av bostadsområden från folkhemsepoken.

* Denna uppsats utarbetades till största delen inom ramen för en doktorandkurs i arkitekturteori vid A-sektionen i Lund 1991-92 med Finn Werne och Jerker Lundequist som kursansvariga.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.