Det meningsfulla rummet

Karla Werner

Abstract


Hur det ter sig när man ser på staden med sitt "inre öga" förmedlar några intervjupersoner ur min bok Staden som livsrum. Stockholmare om staden. Hur det går till att förvärva sådan känslighet och medvetenhet visar exempel från Nancy och från Wien. Dessa strävanden att relatera sig till det offentliga rummet, antingen de är spontana eller planerade, vill jag kalla för vägvisare när det gäller att utveckla medvetenheten om den fysiska miljöns existentiella dimensioner.

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.