Recensioner, Abstracts - doktorsavhandlingar

Ole Michael Jensen, Thomas A. Markus, Helka-Liisa Hentilä

Abstract


Recensioner

Björn Malbert (red.). Ekologiska utgångspunkter för planering och byggande. Byggforskningsrådet, Göteborg T 1992:35.
Recenserad av Ole Michael Jensen.

Jan-Åke Granath. Architecture, Technology and Human Factors: Design in a Socio-Technical Context. Chalmers University of Technology, School of Architecture, Industrial Architecture and Planning, Göteborg, 1991.
Recenserad av Thomas A. Markus.

Timo Koho. Teatteriarkkitehtuurin merkitysarvot. Teatteriakentamisen suhde yhteiskunnan arvomaailmaan kaupungistuvassa Suomessa. Finska fornminnesföreningens tidsskrift no. 97, Helsinki, 1991.
Recenserad av Helka-Liisa Hentilä.

Abstracts från doktorsavhandlingar

Basam Behsh. Towards Housing in Harmony with Place: Constancy and Change in the Traditional Syrian House from the Standpoint of Environmental Adaptation. Lund Institute of Technology, Lund University, 1993.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.