Recensioner, Abstracts - doktorsavhandlingar

Michael Sjöberg, Curt V. Jessen, Jens Christian Eldal, Inge Mette Kirkeby, Panu Kaila, Torbjörn Björkman, Eva Hurtig

Abstract


Recensioner

Ove Hidemark: Dialog med tiden. Danmark: Forlaget Privattryck, 1991.
Recenserad av Michael Sjøberg.

Ewa Malinowski: Puts på gamla hus. Doktorsavhandling. Arkitektur-Husbyggnad, Chalmers tekniska högskola, Göteborg, 1992.
Recenserad av Curt V. Jessen.

Olof Antell (red.). Nygotiska kyrkor i Skåne. Utveckling i form, material och konstruktion 1840-1910. Stockholm: Konsthögskolans arkitekturskola, 1991.
Recenserad av Jens Christian Eldal.

Mats Ohlin: Sex portar om den klassicistiska entrédörrens byggnad. Stockholm: Konsthögskolans Arkitekturskola, 1992.
recenserad av Inge Mette Kirkeby.

Clas Dreijer, Conny Jerkbrant, Carl-Erik Wikner mfl.: Arkitekter om färg & måleri. trelleborg: Byggforlaget, 1992.
Recenserad av Panu Kaila.

Karin Fridell Anter & Åke Svedmyr: Färgskalor hos traditionella pigment för utvändig målning. Arkus småskrifter. Stockholm, 1992.
Recenserad av Panu Kaila.

Claes Caldenby: Vad är ett kollektivhus? Sammanläggningsavhandling. Arkitekturens teori och historia, CTH. Göteborg, 1992.
Recenserad av Torbjörn Björkman.

Fredrika Mårtensson: Att bosätta sig - en kreativ process. SB:48. Gävle: Statens institut för byggnadsforskning, 1992.
Recenserad av Eva Hurtig.

Abstracts från doktorsavhandlingar

Margareta Cramér: The real stove. Factory-made tiled stoves in Stockholm 1846-1926. Konstvetenskapliga inst., Stockholm, 1991.

Stefan Alenius: Vid kavaletten. Sammanläggningsavhandling. KTH-A, Formlära, Stockholm, 1992.

 

 


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.