Från citysanering till den måttfulla staden

Thord Strömberg, Ingemar Elander

Abstract


Vi vet en hel del om hur det gick till då rivningsraseriet bröt ut i skilda städer under decennierna närmast efter det andra världskriget. Men kunskapen är fragmenterad. Vi har god kunskap om det unika i historien men dimmig uppfattning om det generella. Dessutom: Vi vet föga om sambandet mellan statliga utredningar, lagstiftning och program å ena sidan och lokalt initierade handlingar å den andra. På samma sätt är det med de många ombyggnadsprojekt som startade i skuggan av 1970-talets byggkris. ROT-programmet har fött många utvärderare, men de mer allmängiltiga sambanden mellan politik, program och projekt är ännu tämligen oklara. I den här artikeln beskrivs ett forskningsprojekt som har till syfte att täppa till några av dessa kunskapsluckor.

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.