Recensioner, Abstracts - doktorsavhandlingar

Jerker Lundequist, Christina Thunwall, Ola Nylander, Elisabet Lundgren, Rasmus Wærn

Abstract


Recensioner

Lars Henrik Ståhl: (-) Den utpekande gesten. Lunds universitet, Sektionen för Arktitektur, Formlära, 1994.
Recenserad av Jerker Lundequist.

Kirsi Saarikangas: Model Houses for Model Families. Gender, Ideology and the Modern Dwelling. The Type-Planned Houses of the 1940s Finland. Societas Historica Fennica, Studia Historica 45, Helsinki, 1993.
Recenserad av Christina Thunwall.

Louise Nyström (red.). Bebyggelsens mångfald. Karlskrona: Boverket, 1994.
Recenserad av Ola Nylander.

Sven Öhman: Svindlande perspektiv - En kritik av populärvetenskapen. Stockholm: W & W, 1993.
Recenserad av Jerker Lundequist.

Maria Nordström: Vårt behov av grönska. Några aktuella miljöpsykologiska forskningsresultat. Byggforskningsrådet R 14:1994, Stockholm.
Recenserad av Elisabet Lundgren.

Tomas Lewan: Sven Ivar Lind. Arkitekt och pedagog. 1902-1980. Arkitekturmuseets skriftserie nr. 3, 1994.
Recenserad av Rasmus Wærn.

Abstracts från doktorsavhandlingar

Mats Ekström: Residential Relocation. Urban Renewal and the Wellbeing of Elderly People. Towards a Realist Approach. Dept. of Sociology, Uppsala University, Uppsala 1994.

Helka-Liisa Hentilä: Vid eget ritbord. Avd. för Formlära, KTH, Stockholm, 1993.

Hilkka Lehtonen: Perspectives on the Representational Practices of Architectural Designs. Helsinki University of Technology, Espoo, 1994.

Tomas Wikström: Mellan hemmet och världen - om rum och möten i 40- och 50-talets hyreshus. Dept. of Building Functions Analysis, Lund University, 1994.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.