Staden, kulturlivet och dess institutioner

Lars Jadelius

Abstract


I konkurrensen mellan regioner och städer har kulturlivet framträtt som en avgörande faktor. Kulturlivet och kulturinstitutionerna förutsätts då fungera som förmedlare mellan vardagslivets erfarenheter och den professionellt eller vetenskapligt grundade kunskapen. Vad innebär sådana krav för dessa institutioners arkitektoniska identitet och rumsliga relationer i staden? Vad innebär det för våra idéer om modern arkitektur? Artikeln syftar till att fördjupa den kulturvetenskapliga, etiska och estetiska diskursen kring arkitekturfrågor av detta slag. Den baseras på forskning finansierad av CTH, BFR och HSFR.

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.