Recensioner, Abstracts - doktorsavhandlingar

Michael Sjöberg, Maria Nordström

Abstract


Recensioner

Thomas A. Markus: Buildings and Power. Freedom and Control in the Origin of Modern Building Types. London: Routledge, 1993.
Recenserad av Michael Sjöberg

Ulla Thydén: Att skapa miljö för vård. Fysisk utformning av psykiatriska vårdmiljöer, miljöpsykologiska och praktiska aspekter. Dalarnas Forskningsråd, rapport 1993:2, Falun, 1993.
Recenserad av Maria Nordström.

Abstracts från doktorsavhandlingar

Per-Markku Ristilammi: Rosengård and the Black Poetry: A Study of Modern Alterity. Department of Ethnology, Lund University, 1994.

Harunor Rashid: Frustration and Hope in Housing the Urban Poor. The Case of Shah Jalal Upa-Shahar, Bangladesh. Dep. of Architecture and Town Planning, The Royal Institute of Technology, Stockholm, 1994.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.