Från postmodernism till kritisk regionalism - en längtan efter meningsbärande arkitektur

Katja Grillner

Abstract


I artikeln jämförs den postmodernistiska arkitekturen som meningsbärande med hjälp av visuellt uppfattade symboler, med den kritiska regionalismens mer sinnliga esteti k där den kroppsliga förståelsen av världen bejakas. Arkitekturens mening diskuteras i spänningsfältet mellan det lokala och det globala, mellan det platsanknutna och omvärlden. Slutligen diskuteras fem konkreta exempel pä kritisk regionalism.

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.