Vad föreställer ett hus? Kring mimesistemats möjligheter i arkitekturen

Björner Torsson

Abstract


I artikeln vill författaren öppna en diskussion om begreppet mimesis, dvs. ett föreställande, efterbildande och avbildande i konsten och dess relevans på arkitekturen. Författaren vidgar detta klassiska tema utöver och bortom arkitekturens ytor och rumsavskiljande formelement till en diskussion bland annat om platsers och rums avbildande av den mänskliga kroppens närvaro och rörelser.

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.