Stedsbruk

Christian Norberg-Schulz

Abstract


Artikkelen "Stedsbruk" er et utdrag av et større forskningsarbeide med tittel Stedskunst. Arbeidet innebærer en videreføring og utdypning av problemer introdusert i boken Genius Loci (1979). Stedskunst er disponert i tre hoveddeler å tre kapitler: I. Tilstedeværelse (1. Bruk, 2. Forståelse, 3. Iverksettelse), II. Språk (4. Typologi, 5. Morfologi, 6. Topologi), III. Stedskunst (7. Skikk, 8. Stil, 9. Samspill). Det siste kapitlet tar stilling til dagens situasjon og tendenser, slik som postmodernisme og dekonstruksjon.

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.