Lokal kunskap och lokala lösningar för kretslopp stad-land

Eivor Bucht

Abstract


I denna artikel redovisas och diskuteras avfallsfrågorna avgränsade till det biologiska avfallet och hur det kan tas omhand lokalt i samverkan mellan tätorter och omgivande landsbygd. Artikeln bygger på erfarenheter från två projekt, ett FRN-projekt om det biologiska avfallets kretslopp mellan stad och land och en fallstudie i Ystads kommun, som förutom avfallsfrågorna också behandlar andra biologiska frågor. Två aspekter står i fokus. Den första delen av artikeln ägnas behovet av lokala kunskaper och lokala lösningar på biologiska problem. Den andra delen diskuterar hur forskare och planerare kan arbeta för att utveckla sådana kunskaper i form av fallstudier. För att utveckla lokala kunskaper krävs att forskaren och planeraren arbetar tillsammans. Den traditionella universitetsforskningen behöver kompletteras med en medveten inriktning mot "scholarship of application".

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.